Jump to content

Recommended Posts

Semax

 • zapobiega pogorszeniu funkcji kognitywnych wywołanych przez metale ciężkie 1)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27411820/
 • Wspiera/chroni układ nerwowy w przypadku udaru niedokrwiennego (pobudza PGC-1alfa) 2)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33806692/
 • Niweluje predyspozycje do padaczki audiogennej 3)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19145359/
 • Poprawia funkcje kognitywne(deficyty uwagi) czy też zachowania behawioralne u osób które w okresie przed i poporodowym wystąpiło zjawisko niedotlenienia. 4)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11938648/
 • Wykazuje działanie neuroprotekcyjne względem układu dopaminergicznego 5)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12587264/
 • U noworodka możę modulować rozwój ośrodkowego układu nerwowego (w tym też obniżać poziomy lęku). 6)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15895862/
 • Wczesna interwencja semaxem u ludzi po udarze niedokrwiennym mózgu zwieksza poziomy BDNF, przyspiesza powrót do sprawności funkcjonalnej i poprawia sprawność motoryczną. 7)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29798983/
 • Wykazuje działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. 8)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20387390/
 • Może wykazywać działanie przeciwwrzodowe. 9)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14714073/
 • Może zmniejszyć masę sprzeplin podczas zakrzepicy, wykazuje działanie antykoagulacyjne i fibrynolityczne. 10)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11687836/11)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21113455/ Wykazuje działanie przeciwzakrzepowe 12)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8924838/
 • Przynosi poprawe u pacjentów z niewydolnością naczyń mózgowych (między innymi zmniejsza ryyzko wystąpienia udaro mózgu i przejsciowych napadów niedokrwiennych). 13)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15792140/
 • Działa neuroprotekcyjnie i chroni przed amnezją podczas zdarzeń niedokrwinnych kory przedczołowej. 14)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17603664/
 • Stosowanie antydepresantów w czasie ciązy przez kobiete może doprowadzić do zaburzeń behawioralnych u jej potomka – semax może temu zapobiec. 15)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33418449/
 • Przeciwdziała osadzaniu się ameloidu beta – chroni przed Alzheimerem 16)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35080861/
 • Zwiększa poziomy dopaminy i serotoniny w mózgu 17)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16362768/18)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34707903/
 • Polepsza stan zdrowia w syndromie Retta poprzez zwiększenie aktywności czynnika BDNF
 • Sugeruje się też, iż może niwelować ADHD (pobudza czynnik BDNF) 19)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16996699/
 • Może łagodzić stany zapalne jelit 20)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33459919/
 • Działa neuroprotekcyjnie w przypadku udaru niedokrwiennego 21)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12802399/
 • W chorobie Alzheimera dochodzi do apoptozy neuronów cholinergicznych podstawy przeodomózgowia. Semax hamuje ten stan o 1.5-1.7 raza tzn.o tyle wolniej dochodzi do ich degeneracji. 22)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18431004/
 • Jest rewelacyjny na wrzody w dawce 2-4krople 1% semaxu 3 x dziennie przez minimum 10dni. 23)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12459874/ 24)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11177268/25)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14653248/ Ma to związek z redukcją wytwarzania czynników agresywnych w sokach trawiennych 26)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12875006/ Innym czynnikiem, który sprzyja gojeniu się wrzodów jest możliwe utrzymanie lub polepszenie przepływu krwi w ścianach żołądka czy jelita. 27)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12447470/
 • Zmniejsza objawy niedokrwiennego uszkodzenia tkanki nerwowej. 28)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20617398/
 • Wykazuje działanie przeciwniedotlenieniowe i przeciwamnezyjne(tak samo jak mexidol) 29)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20486550/
 • Zwiększa poziomy serotoniny i czynnika BDNF, działa antydepresyjnie i uspokajająco. 30)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17850024/
 • Może chronic trzustkę w przypadku jej stanu zapalnego i ochraniać przed martwicą tego narządu 31)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11202510/ Poprawiając jej mikrokrążenie i 'naprawę’ 32)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10763109/
 • Pobudza takie czynniki troficzne jak BDNF i NGF w mózgu 33)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18756821/ 34)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11457573/
 • Stres powoduje zaburzenia mikrokrążenia – semax niweluje ten problem.
 • Jest pomocny w leczeniu jaskry 35)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11569188/
 • Poprawia pamięć i koncentrację pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9173745/ Zwłaszcza po niedokrwieniu mózgu 36)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19334516/
 • Zapobiega nadmiernej produkcji tlenku azotu w korze mózgowej 37)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11548444/ Robi to też w przypadku osób po incydencie zdrowotnym jakim jest niedokrwienie 38)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11245825/
 • Semax odwraca negatywne skutki podawania leków z grupy SSRI 39)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25735182/
 • Jest skuteczny w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego mózgu (pomaga przywrócić uszkodzone funkcje neurologiczne mózgowe i motoryczne) 40)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11517472/
 • Poprawia jakość życia (tu bardziej chodzi o funkcje kognitywne) osób z poważnymi chorobami neurodegeneracyjnymi typu SLA. 41)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18379501/
 • Działa przeciwzapalnie w przypadku udaru mózgu- obniża cytokiny Il1a, Il1b, Il6, Ccl3 i Cxcl2 42)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34097675/
 • Ekspozycja na stres redukuje poziomy pożytecznej mikrobioty w jelitach i zwiększa ilości patogennych. Semax chroni przed taką sytuacją. 43)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32737723/
 • Podawanie semaxu u noworodka może modulować rozwój struktur mózgu zaangażowanych w regulację poznawania, lęku i uczenia się. 44)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15835535/
 • Poprawia wiele parametrów mięśnia sercowego po zawale 45)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17385423/ 46)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16967870/
 • Poprawia funkcje wzrokowe u osób z chorobami nerwu wzrokowego – chroni tkankę nerwową,przywraca głębie kolorów widzenia, poprawia pole widzenia. 47)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10741256/
 • Sugeruje się, iż skuteczność semaksu w udarze czy niedotlenieniu wynika z polepszonej ochronie mitochondriów na stres wywołany jonami wapnia 48)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18239779/
 • Polepsza funkcje kognitywne poprzez aktywacje w hipokampie systemu BDNF/trkB 49)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16996037/50)sci-hub.st/10.1023/a:1025177812262
 • Regeneruje wątrobe po obciążeniu jej stanem zapalnym (aktywuje procesy naprawcze miąższu). 51)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28577097/
 • Przeciwniedotlenieniowe właściwości semaxu mają swoje wytłumaczenie w aktywacji genów VEGFA. 52)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23888777/
 • Może korygować dysfunkcje mózgu u noworodków, których matka stosowała w ciąży depakine 53)sci-hub.st/10.1134/S0012496613030046
 • Ma działanie przeciwbólowe 54)sci-hub.st/10.1023/a:1022475321901
 • W przypadku stanów zapalnych tzw.socjalnych – obniża cytokiny IL-1beta, IL-6, TGF-beta1 i TNF alfa. 55)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32621722/
 • Wykazuje ochronę przed zwiększoną krzepliwością krwii wynikającą z powtarzającego się stresu. 56)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20799647/
 • Stymuluje receptory NMDA 57)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11871233/
 • Pomaga w retinopati cukrzycowej 58)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24437205/
 • U osób z łuszczycą z zaburzeniami metabolicznymi powoduje spadek LDL,trójglicerydów i wzrost cholesterolu HDL. 59)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27051926

 

 

 

 

Literatura[+]

Literatura
1 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27411820/
2 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33806692/
3 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19145359/
4 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11938648/
5 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12587264/
6 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15895862/
7 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29798983/
8 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20387390/
9 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14714073/
10 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11687836/
11 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21113455/
12 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8924838/
13 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15792140/
14 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17603664/
15 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33418449/
16 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35080861/
17 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16362768/
18 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34707903/
19 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16996699/
20 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33459919/
21 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12802399/
22 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18431004/
23 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12459874/
24 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11177268/
25 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14653248/
26 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12875006/
27 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12447470/
28 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20617398/
29 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20486550/
30 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17850024/
31 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11202510/
32 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10763109/
33 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18756821/
34 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11457573/
35 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11569188/
36 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19334516/
37 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11548444/
38 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11245825/
39 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25735182/
40 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11517472/
41 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18379501/
42 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34097675/
43 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32737723/
44 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15835535/
45 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17385423/
46 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16967870/
47 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10741256/
48 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18239779/
49 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16996037/
50 sci-hub.st/10.1023/a:1025177812262
51 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28577097/
52 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23888777/
53 sci-hub.st/10.1134/S0012496613030046
54 sci-hub.st/10.1023/a:1022475321901
55 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32621722/
56 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20799647/
57 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11871233/
58 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24437205/
59 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27051926

Artykuł Semax pochodzi z serwisu Zdrowiebeztajemnic.pl.

Źródło

 • Lubię to 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

Zapoznaj się z: Terms of Use, Privacy Policy, Guidelines, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.